Det här med att kränka sin grannes suveränitet

Turkiet fortsätter att angripa mål i grannlandet Irak för att slå ut PKK-baser. Norra Irak som gränsar till södra Turkiet styrs av irakiska kurder. Kurder i Turkiet och Irak har protesterat mot bombningarna. Bombningar som inte kommer att upphöra. Anti-PKK aktionerna kommer att fortsätta, meddelar premiärminister Erdogan. Turkiet har terroriststämplat PKK och det är utan några större internationella protester som Turkiet fortsätter sin militära angrepp mot de kurdiska separatisterna.

Det är svårt att låta bli att notera att omvärldens reaktioner ser lite olika ut när det kommer till olika konflikter i Mellanöstern.

När Israel angriper mål innanför de palestinska områdena väcker det ofta många internationella reaktioner. Men när Turkiet militärt kränker sin grannes suveränitet upprepade gånger ljuder det internationella fördömandet tämligen klent.

Annonser